Băng dính TESA
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP / Băng dính TESA

Băng dính TESA

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng keo Tesa 2 mặt - TESA 68542 Bán
VND9,500,000.00 VND10,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính Tesa 2 mặt - TESA 60975 Bán
VND11,900,000.00 VND12,920,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng keo Tesa 2 mặt - TESA 68599 Bán
VND17,100,000.00 VND18,132,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo giấy Tesa 1 mặt - TESA 4302 Bán
VND5,500,000.00 VND5,640,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng dính vải chịu nhiệt  TESA 4657 Bán
VND19,900,000.00 VND20,700,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng keo Tesa 2 mặt  TESA 4720 Bán
VND17,400,000.00 VND18,250,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính phủ silicon bề mặt dập nổi TESA 4863 Bán
VND7,600,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo Tesa 2 mặt  TESA 4970 Bán
VND19,900,000.00 VND20,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính Tesa 2 mặt  TESA 4980 Bán
VND19,900,000.00 VND20,700,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo Tesa 2 mặt  TESA 4982 Bán
VND29,800,000.00 VND31,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo Tesa 2 mặt TESA 4983 Bán
VND22,400,000.00 VND23,787,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo Tesa 2 mặt màu đen TESA 51972 Bán
VND22,400,000.00 VND23,787,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính Tesa 2 mặt  màu đen TESA 51982 Bán
VND32,600,000.00 VND35,400,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính giấy một mặt TESA 53123 Bán
VND1,900,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng keo Tesa 2 mặt TESA 61018 Bán
VND27,200,000.00 VND27,920,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính xốp hai mặt - TESA 62932 Bán
VND31,900,000.00 VND33,420,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo Tesa 2 mặt  - TESA 68644 Bán
VND14,800,000.00 VND15,460,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng keo Tesa 2 mặt  TESA 7475 Bán
VND1,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính Tesa 2 mặt  TESA 8853 Bán
VND26,100,000.00 VND27,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo TESA 8857 Bán
VND25,400,000.00 VND26,600,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)